Xi asked Biden to prevent Pelosi’s trip to Taiwan – WaPo